Att leva med mening är novembers tema i vår serie  ”Ett år för själen” av Sofia Sivertsdotter.

Inom den kinesiska medicinen menar man att allt i livet går i cykler, så även tiden. Varje år kommer med sin unika typ av energi och vi påverkas av den, precis som av allt annat vi har omkring oss. Man menar också att de sista två månaderna på året, påverkas av energin i det stundande året. Därför kan november och december vara fina månader att rensa, klargöra och se över vad som fortfarande glimmar i livet och vad man ska släppa taget om.

Ju mer man kämpar emot något, desto starkare brukar detta ”något” växa sig, oavsett om det är en tanke, en person eller en förändring man står i kollision med. Kanske kämpar man emot en utveckling som man inte vill ska ske? Kanske vågar man inte släppa taget om något som är invant och bekvämt, men inte längre sant och äkta? Att våga riskera det invanda för det glimmande är att leva med mening. Och nu talar vi inte om att sälja allt vi äger och flytta till en ny plats, utan om att rannsaka sig själv på djupet för att se vem man är – just nu.

Att leva med mening är att varje dag se på livet och sig själv med nya ögon. Det är att våga gå djupt när det är tid för djup, och att segla med vinden när det är tid för det. Att ömsa skinn är att hålla sig levande, oavsett om skinnet består av en avslutad aktivitet, relation, tanke eller känsla. Den största utvecklingen är oftast den som inte syns utanpå, förutom i det där inre glimmandet som letar sig ut och som ingen kan sätta fingret på – förutom du.

Att göra en årsinventering när året närmar sig sitt slut kan hjälpa energin från det kommande året att lättare strömma till. Vad är det bästa som har hänt under året som gått? Vilka utmaningar har du vuxit av och är du på rätt väg? Vad behöver du just nu? Vilka förändringar står på tur och vad längtar du efter – innerst inne? En inventering kan också innebära att man går igenom och rensar pärmar, garderober och förråd.

Kanske uppdaterar man sitt ”vita arkiv” (googla!), uppdaterar lösenord och ser över försäkringar, pension och annat. Kanske rensar man datorn, gör en ordentlig genomgång av foton eller storstädar och rensar huset på onödiga prylar. Det som görs ordentligt en gång om året, brukar inte behöva kräva så mycket energi resten av året. Och ju färre saker som tar energi och tid ifrån en, desto mer kan man ägna sig åt det som gör att livet känns meningsfullt.

Om du skulle skapa en personlig årsinventering detta år, hur skulle den se ut? Vad vill du göra till en ritual varje år? Vad skulle göra att stundande årsskifte fick en stark känsla av meningsfullhet och lust? Vad måste du ha i livet för att känna mening och hur kan du anpassa din inventering utifrån det? Kanske nöjer du dig med ett antal frågor som du återkommer till varje år, kanske gör du inventeringen tillsammans med någon annan? Kanske blir den mer materiell och mindre själslig – eller tvärtom? Det finns inget rätt eller fel, bara mer eller mindre meningsfullt – för just dig.

Tips! Texten är skriven av Sofia Sivertsdotter. Du hittar mer inspiration och kloka tankar i hennes blogg.