HEALTHY MIND

Mental träning

Min helg. Hur skriver jag om min helg? Innehållet är otroligt kraftfullt och mentalt. Uppgivenhet, sorg och samtidigt en gränslös styrka som byggs starkare för varje dag.

Vad är mental träning? Första frågan Cecilia Duberg ställer efter vår mentala incheckning. En viktig fråga i ett sammanhang där verkligheten är främmande. Träning i att vara människa, en människa som använder alla resurser hon besitter. Träning som bygger om hjärnan.

Utbildningen sker i 3D funktions regi och upplägget möjligheter – strategier – övningar är väl bekanta och helt i den ordning som all träning bör grundas på. (rörelser – övningar – redskap).

Allt vi gör startar med en intention. En intention som hjälper oss att styra vår uppmärksamhet. Vad är viktigt? Avgränsa, hitta känslan, tanken och värden som betyder något.

Prestation och återhämtning, två motpoler som är otroligt beroende av varandra. Den tuffaste träningen för många av oss. Att kunna hålla nere en stressreaktion, kunna reglera livstempot.

Mål, meningsfulla mål, något vi kan påverka och göra varje dag ger energi. Viktigt att vi går dit energin finns och att vi inte jagar måsten, borden och krav … resultat. Mål som ”var vill jag vara, var är jag närmast mig själv” blir resultat.

Tankar, tankar är vår chef. Tankar spelar roll och vår inre dialog bestämmer vår självkänsla. Viktigt att vi tar kommando och skruvar upp bra tankar, sämre tankar skruvar vi ner.

Och då kommer vi till känslor. Om tankar är meningar så ger känslor energi och information till meningar. Alla känslor behövs och  låt oss vara nyfikna på de signaler vår egen kropp sänder istället för att värdera dem.

Vi tar tag i det, fortsätter driva men är även observanta på hinder vi möter. Identifiera och sänka hindren är det mest effektiva, om vi vill nå en bestående förändring.

Vi jobbar vidare med målet att göra varje dag lite stabilare. Tacksamhet är det nya svarta.

Kraftfulla ord med gränslös styrka. Helgen är över och en avslutande fråga ställs. ”Varför mental träning?” Vad blir ditt svar?

Nyfiken på utbildningen och Cecilia Duberg? Ta chansen. En resa och story som du verkligen inte vill missa! Kolla även in Cecilias nya bok.

TACKSAM!

Foto: Louise Dahl, 3D funktion

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply