Forskning Moa

Hälsa, den nya religionen?

Ja enligt en nytt svenskt forskningsprojekt uppfyller hälsa, träning och hälsovård alla kriterier för att kunna klassas som en religion. 

WHO beskriver hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.  Ett kriterie för religion är bland annat att det ska finnas något heligt som är extraordinärt och existentiellt meningsfullt.

– Denna definition skildrar den perfekta hälsobilden och kan ses som en gudomlig princip. Genom hälsa har människor kontroll över något, eller de tror att de har det. Hälsa fångar på så vis upp trygghetsbehovet på samma sätt som en gudomlig kraft gör, säger Britta Pelters, en av forskarna bakom projektet.

Enligt forskningen kan gym ses som det västerländska hälsosamhällets ”fitness-tempel” och hälsobloggare och hälsovetare som ett nytt typ av prästerskap. Energidrycker och träningsscheman som symboler och ritualer.

Deras resultat pekar mycket på de negativa aspekterna av när träning och kontrollbehov över hälsa leder till något negativt och skam över den egna kroppen. Men enligt mig är det inte längre hälsa och hälsovård det handlar om längre, snarare en ätstörning eller annan sjukdom. Samtidigt är det bra att de belyser de krav som dagens ideal kan föra med sig.

Att sträva efter fysiskt och psykiskt välbefinnande i kombination är för mig något positivt, fint och kärleksfullt mot sig själv. Något som varken handlar om att döma sig själv eller andra.

Hur ser du på saken, är hälsa den nya religionen?

Kram,
Moa 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply