Nytt år. Nya vanor. Samma längtan?

Låt det här bli året du ger näring åt din själ. Tar hand om det som verkligen är du. Lyfter dig själv. Året då du stillar längtan.

Tillsammans med Sofia Sivertsdotter, personlig coach, meditationslärare, pilgrimsledare och författare bland annat till den fantastiska boken ”Strimmor av ljus” lanserar vi nu ett år för själen.

– Själen är det mest centrala av någonting. Det allra viktigaste och mest levande. En människas kärna och essens, det som blir kvar när personlighet, titlar, jobb, kropp, utseende och annat skalas bort. Själen är det som gör att jag är jag och du är du. En person med ”mycket själ” är en person som lyckats skala bort allt som inte är viktigt och centralt i livet och således kan ge mer av den han eller hon innerst inne är eftersom inget skymmer kärnan.

Hur tar vi hand om själen?

– Genom att lyssna på den och ge den tid för stillhet och tystnad. Jag tror att varje själ i varje sekund vet vad man behöver, vilka steg man ska ta och hur man kan läka om man behöver det. Utmaningen är att tysta sinnet, frigöra sig från stress och oro, skapa utrymme för eftertanke och verkligen lyssna.
Jag tror också att det är så enkelt att det som dränerar kroppen också dränerar själen. Och omvänt: Det som får själen att glimma får också kroppen att glimma. Det bästa sättet att ta hand om själen är således att leva autentiskt utifrån den man innerst inne är. Då glimmar själen automatiskt.
Jag tror att alla har ett syfte på jorden och det syftet hittar man genom att sluta leta – utanför sig själv. Det kommer istället fram när man tar gott om tid för eftertanke och mellanrum i livet, skalar bort allt som inte är själ och sedan lever det som blir kvar fullt ut.

Vad vill du med ditt år – vad är din vision?

– Min vision är att i alla fall En liten själ ska hitta hit, hitta ett rum för eftertanke och frid och känna att ”här får jag kraft”.

Läs del 1 av Januaris tema Stillhet här.