Förra månandens tema i Ett år för själen var generositet. Denna månad fortsätter Sofia Sivertsdotter med tema tystnad, som kanske rentav är en förutsättning för att man ska kunna vara generös? I tystnaden kan vi samla ihop oss själva, fylla på batterier som behöver laddas och få klarhet gällande hur vi vill och kan bidra till dem och det vi har omkring oss.

Är du ljudkänslig? Tycker du om rytm, musik, djupa samtal eller små ljudbevis på allt det som pågår runt omkring oss? Längtar du efter att sakta in, stanna upp och kanske lyssna mer på rösterna inuti, snarare än på ljuden utifrån? Då är detta tema för dig.

Det är lätt att tänka på tystnad som något statiskt, något som antingen finns eller inte finns och som är svårt att finna. Den totala tystnaden kanske börjar bli lite svårfunnen, men tystnad är så mycket mer än avsaknad av ljud.

Det är tack vare tystnaden som musik kan uppstå. Det viktigaste samtalet kan vara det där orden är få och tystnaden lite skvalpande, men inte helt dominerande. I varje melodi, varje rytm och varje rörelse finns också tystnaden och stillheten invävd, som en motvikt för livets och ljudets födelse.

När jag skriver nu, hör jag köksfläktens svaga susande. Jag hör grannens hamrande på det nya taket, tangenternas knappande och så Jordan Klassens röst som sjunger ur den Spotify-lista som fått bli dagens soundtrack.

Det är inte helt tyst, men tystnaden är ändå närvarande. Mellan tonerna, när jag stannar upp för att hitta nästa ord och när grannen tar fikarast. Den inre tystnaden hjälper också till, lägger en mjuk filt över oss så att ljuden blir berikande istället för störande.

Ibland är det tid för en total reträtt dit ljuden inte når, ibland är tystnaden en levande del i allt det sorl, knäppande eller buller som dagligen når oss. Ibland är ljuden plågsamma, ibland är det tystnaden som gör ont. Hela tiden en dans mellan extrovert och introvert, produktivitet och passivitet, liv och död.

Vad tänker du på när du hör orden tystnad och ljud? Skulle du vilja ha fler eller färre ljud omkring dig just nu? Vilka ljud är mest framträdande i din vardag, och vilken typ av tystnad längtar du mest efter? Hur lång period har du hittills som längst varit helt tyst i ditt liv och vad gjorde den tystnaden med dig? Hur påverkas du av höga ljud och vad gör du för att hitta platser och miljöer som talar starkast till din nivå gällande både ljud och tystnad?

Jag hoppas att du ska få lite nya tankar om tystnad – och ljud – denna månad. Det finns tack och lov inga rätt eller fel vad gäller tystnaden, bara dina önskningar och din längtan. Bara du vet vad du, din själ och dina öron behöver just nu och lyckligt nog är det också bara du som kan bestämma dig för att ge dig själv mer av antingen tystnaden eller ljuden som berikar just dig, just nu. Ledordet för denna månad är: Lyssna!

Tips! Läs mer av Sofia Sivertsdotter i hennes blogg!