Du ska inte tro det blir jul, ifall inte nån sätter fart.
Baserat på forskning har det psykologiska gymmet Habitud satt ihop 24 psykologiska träningstips för att ta till vara på den positiva effekten som julen faktiskt kan ge. Istället för att säga att du gillar eller ogillar julen får du med “Min habitudkalender” träningstips som hjälper dig att skapa julen på det sätt som du själv trivs med. Se till att inte missa några luckor!

11. Kyss någon under misteln

I uppdelningen av en klassisk kärleksrelation i de tre delarna passion, nära relation och sex, är en viktig del den fysiska. I en studie av evolutionspsykologiforskarna Rafael Wlodarski och Robin Dunbar fick 900 personer svara på en enkät om vikten av att kyssas. I den kunde de finna ett samband mellan intresset för att kyssas och en kvinnas mest fertila period av månaden. Särskilt i början av relationen. Något som antyder att kyssar kan ha en evolutionär funktion för att bedöma en potentiell partners gener.

Utmaning: Kyss någon under misteln under julen. Eller påpeka att ni står under misteln om du är osäker på huruvida suget efter att kyssas är ömsesidigt.

Klicka här när du gjort utmaningen så får du feedback!