Du ska inte tro det blir jul, ifall inte nån sätter fart.
Baserat på forskning har det psykologiska gymmet Habitud satt ihop 24 psykologiska träningstips för att ta till vara på den positiva effekten som julen faktiskt kan ge. Istället för att säga att du gillar eller ogillar julen får du med “Min habitudkalender” träningstips som hjälper dig att skapa julen på det sätt som du själv trivs med. Se till att inte missa några luckor!

Lucka nr 2 – Vad värmer ditt hjärta?

När det är mycket att stå i med alla förberedelser inför julen kan det vara svårt att orka med. Hur mycket vi anstränger oss beror till stor del på hur givande vi upplever ansträngningen. Men vad är det som påverkar det?
Forskarna Stajkovic och Luthans har gjort en sammanställning av 72 studier av informellt erkännande på arbetsplatser. Det kan röra sig om leenden från medarbetare, uppskattande blickar, frågor som tyder på intresse, att de berättar att de sett ens arbetsinsats eller andra tecken på uppskattning. De kom fram till att personer som får mycket uppskattning anstränger sig i snitt 17% mer. Detsamma borde rimligtvis gälla för ansträngningar under julen.

Utmaning: Tänk på den senaste veckan och skriv ned fem tecken på uppskattning du fått från personer i din omgivning, som har gjort att julförberedelserna känns meningsfulla. Tänk inte på sådant som “borde” göra dig motiverad, utan sådant som faktiskt har gjort en skillnad för dig.

Klicka här när du gjort utmaningen så får du feedback!