När känner du dig som allra mest kreativ och när tappade du tiden senast och gick helt upp i någon form av skapande? Att vara kreativ är att komma närmare livets puls och hjärtats slag. När vi skapar stämmer varje cell i kroppen in i vårt alldeles unika soundtrack. Att skapa är att sätta avtryck på jorden som består när vi är ett minne blott och en väg till den stillsamma lyckan. Här får du 10 frågor från Sofia Sivertsson för att väcka kreativiteten till liv:

1.
Vad innebär kreativitet för mig?
2. Vem är den mest kreativa person jag vet?
3. Vilka aktiviteter ger mig energi och skaparlust?
4. Inom vilka områden vill jag bli mer disciplinerad?
5. Hur beskriver jag mig själv med tre ord och en bild?
6. Vad eller vem motiverar och inspirerar mig?
7. Vad kan jag leva utan, trots att andra inte kan eller vill?
8. Vad kan jag inte leva utan?
9. Vad tycker jag om att göra, som jag i nuläget inte gör?
10. Har jag hittat min sång och mitt sätt att uttrycka mig?

Hjälp mig i dag att frigöra min kreativitet i känslor, tankar och handling. Låt mig släppa rädslor, fyrkantighet och stagnation och istället finna inspiration som flödar, uthållighet som består och en outtömlig tro på det just jag är menad att skapa.

Påminn mig om att regelbundet trampa nya stigar, använda nya ord och besöka nya platser. Gör mig till en kreativ människa som är modigare i dag än igår, starkare än tvivlet och en trogen följare av visdomen inom mig.

Tack för den talang och de gåvor jag fått. Hjälp mig att använda dem för att ge liv åt det allra vackraste. Hjälp mig att använda min tid på jorden på ett kreativt och lustfyllt vis och påminn mig om att sjunga min sång så vackert jag kan.

Tips! Läs mer av Sofia Sivertsson i hennes blogg!