Denna månad får du ett utdrag ur kapitlet ”Den kreativa tilliten” ur Sofia Sivertssons bok Tillitens väg – konsten att lita på livet. Kreativitet är en av många vägar till de inre rummen och vi har alla en sång där inne som vill sjungas. Att ha tillit i sitt skapande är att sjunga den där sången utan att oroa sig för resultatet som kommer ut.


Den kreativa tilliten – ur Tillitens väg

”Barn är påhittiga för att de ännu inte har begränsat sitt synsätt gällande vad som är korrekt eller felaktigt, genomsnittligt eller ogörligt. De vet att de inte vet allt, och är således öppna för att lära. Vi vuxna däremot tror ibland att vi har alla svar, vilket snabbt stänger dörren till upptäckandet. Kreativitet är medfött och något alla har tillträde till: Barn, kvinnor, män, hinduer, ateister, brandmän, inredare och filosofer. Alla skapar vi på vårt unika vis och att ha tillit i sitt skapande är att vara nyfikenhetens och kreativitetens skyddsängel.

Att vara en kreativ individ innebär att ladda ner den begåvning, vishet och idérikedom som redan är bosatt i arvsanlagen, och sedan tillitsfullt skicka flödet vidare ut i världen. En av mina favoritpoeter Maya Angelou sa en gång: ”En fågel sjunger inte för att den har ett svar, den sjunger för att den har en sång”. Vi har alla en melodi som vill nynnas och vi får varje dag lyssna till vitt skilda strofer som behöver åhörare.

Att släppa sången fri innebär att stå obeslöjad – och kanske som ett resultat av det hamna utanför flocken. Vad händer om vi blir kritiserade? En viktigare fråga borde vara: Vad händer om vi inte realiserar våra drömmar? I Bhagavad Gita står det: ”Du har rätt till dina handlingar, men inte till frukten av dina handlingar.” Tillit är att idogt sjunga sången som vill ut och lita på att tonerna tar sig in i de hjärtan som väntar på just vår musik.

Det krävs envishet och tålamod för att leva ett kreativt och produktivt liv. Den bästa lösningen kommer sällan på första försöket. Ibland behövs månader eller år av förberedelse, reflektion, insikter, fördjupning, bearbetning, utvärdering och ombearbetning. Men när vi en gång fått känna på vad det innebär att leva kreativt, vill vi förmodligen fortsätta med det. Känslan av att vara kreativ, slår i alla fall för mig alla tänkbara kreativa resultat.

En kreativ process kan vara en uteslutande inre process. Bara för att vi gör förändringar på utsidan, behöver det inte nödvändigtvis betyda att vi gör det även på insidan. Eller tvärtom. Kreativitet handlar inte heller alltid om att göra något bättre, utan om att förnya eller utmana. Den mest kreativa idén kan också vara den allra enklaste, för det krävs en kreativ själ för att simplifiera det komplexa.

Kreativitet kan vara förmågan att se det ovanliga, eller att använda fantasi och idéer för att skapa något nytt. Detta något behöver inte vara en tavla eller ett musikstycke. Vi kan frambringa nya situationer, energier, tankar – eller en ny människa. Att vara gravid är kreativt, men alla är inte havande med barn. Vi kan gå i väntans tider med en bok som vill skrivas, ett projekt eller ett företag som vill födas fram eller med en helt ny världsbild som ska få se dagens ljus.”

Tips! Läs Sofia Sivertssons blogg för mer inspiration!