Vi hittade en nyhet som är något år gammal, men som helt klart sätter fart på massa tankar. Så…

Veckans tankenöt:
Skulle du äta odlat kött? Ja… frågan är befogad.
Forskare har nämligen diskuterat förutsättningarna för att i framtiden kunna odla kött.

Anledningen till forskningen i ämnet är det faktum att köttindustrin ligger bakom en stor del av världens utsläpp av bland annat växthusgaser. Genom att utveckla metoder för att odla kött hoppas forskarna kunna framställa konstgjort kött utan att belasta miljön.

Om vi i framtiden kommer kunna handla framodlat kött är dock fortfarande oklart.
Hur tänker du? Smart? Eller konstigt?

Källa: Dagens nyheter