Det finns många definitioner av och tankar kring vad ett meningsfullt liv är. Mål, delaktighet, intressen, generositet, positiva upplevelser, relationer eller framtidstro. Vad är din? Hur ofta tar du dig tiden att ställa frågor som väcker nya djup av svar och nya dimensioner av mening? Här får du 10 frågor från Sofia Sivertsdotter, som en påminnelse om att du är värd att leva ett meningsfullt, ärligt och vackert liv:

1.
När känns mitt liv meningsfullt?
2. När känns livet tomt och instängt?
3. Vad måste jag ha i livet för att det ska glimma?
4. Vem eller vilka hjälper mig att höra min sanning?
5. När, var och med vilka är jag inte helt och hållet mig själv?
6. När, var och med vilka kan jag alltid vara mig själv fullt ut?
7. Vilka böcker eller filmer har givit mig mest visdom?
8. Vilka delar av mig själv vill jag lära känna bättre?
9. Hur skulle jag beskriva det viktigaste i livet för någon jag inte känner?
10. Vad behöver jag förändra för att mitt liv ska kännas mer meningsfullt?

Hjälp mig i dag att leva mitt liv utifrån just den jag är. Ge mig mod att släppa masker, kliva ur begränsningar och att hitta och hedra det som är djupt meningsfullt – för mig. Hjälp mig att frigöra det som känns instängt och visa mig alltid vägen till mer frihet och meningsfullhet.

Påminn mig om att alltid välja med hjärtat och att mitt syfte här på jorden är tätt omslingrat kring glädjen. Gör mig redo för att släppa det som inte längre ger mig mening och hjälp mig att frigöra dåligt samvete och skuld när jag sätter mig själv främst.

När jag tvivlar, påminn mig om att skala bort allt som inte är sant, för att kunna se det som döljer sanningen. Hjälp mig att alltid lyssna på min inre visselblåsare och att ta modiga steg, även om jag ibland får ta dem på egen hand med mig själv.

Tips! Läs mer av Sofia Sivertsdotter i hennes blogg!