8 mars är en viktig dag – ett tillfälle att rikta ljus på kvinnors rådande situation; hur står det till med jämställdheten i yrkeslivet, i politiken, i privatlivet? Hur ser vi på oss själva och på andra, vad förväntas av oss och vad kan vi förvänta oss av livet? En dag att lyfta starka kvinnor och förebilder, kanske rikta lite tacksamhet mot de som gått före oss och banat vägen för ett mer jämställt samhälle.

Sofia Sivertsdotter uttrycker sin syn på feminismen så här fint;
Att stå för feminism är för mig lika självklart som att andas. Men att stå för mänskligheten och våra gemensamma krafter, oavsett kön, är ännu mer centralt. Befriad från tankar på hur en kropp bör se ut, utfordras eller tränas, kan den istället användas för att skapa en värld där feminismen dör ut – för att den inte längre behövs. Och allt börjar med frågan: Vad kan jag göra i dag för att gå med rakare rygg i morgon?

Och hos Betty Wassenius kan du läsa om varför frihet är det ord som hon förknippar med feminismen.

Sassa Asli har hittat 35 stärkande citat av inspirerande kvinnor och Charlotte Karlsson skriver om de viktiga kvinnorna i sitt liv.

För exakt ett år sedan idag tog sig Helena Olmås fram till målet efter att i 130 dagar ha vandrat helt själv genom hela Nya Zeeland. En vandring vi följde med stort intresse och lika stor beundran. Idag minns hon tillbaka.

Vi är djupt tacksamma över de starka, kloka och framåtdrivande kvinnor som bloggar här på Healthy Living. Berätta gärna för oss vad du tänker borde diskuteras när det gäller feminism – känner du dig jämställd, har du alla vägar öppna för dig, eller finns det saker du vill förändra för dig och för andra kvinnor? Vilken förebild vill du vara för dina barn? Låt oss veta, skapa debatt och öppna upp för samtal!