Evighetslång kärlek – finns den? Det kanske beror på vad du förväntar dig – hur du ser på kärlek. Men hoppas du på kärlek som varar länge, finns det i alla fall saker du kan göra för att nå dit. Vi hittade fem bra tips i boken ”Kärlekens act ” av Russ Harris.
ACT står för Acceptance and commitment therapy (Acceptera och engagera terapi) och är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin, KBT.

1. Fokusera inte på känslorna. Det stämmer inte att kärleken är en känsla som måste finnas i en relation exakt hela tiden för att relationen inte ska vara död. Det ligger i känslornas natur att de kommer och går. Och du kan dessutom skapa känslan genom att agera kärleksfullt. Tro inte att det fungerar att vänta på att känslan ska komma och agera först då.

2.Gör det du kan. Du kan knappast bestämma eller styra över hur din partner agerar. Du kan däremot styra över, och välja, vad du själv gör. Alltså – gör vad du kan för att relationen ska fungera. Be om det du vill ha och våga säg nej till det du inte vill ha. Kanske behöver du bli mer accepterande eller medkännande. Kanske tydligare? Kärleken är en process som inte kommer av sig själv. Man behöver jobba med den hela tiden.

3.Var realistisk. Det finns knappast en perfekt partner. Så sluta kämpa för att förändra och släpp illusionen att med en felfri person blir kärleken okomplicerad och evig. Det stämmer inte. Det ÄR komplicerat att leva tätt inpå varandra. Och det innebär att leva med både positiva sidor och negativa.

4.Acceptans. Acceptera att livet innehåller både svackor och höjdpunkter. Och det är okej att, även i en relation, känna att det inte är toppen jämt. Du behöver inte stoppa de tankarna. Acceptera dem och låt dem sedan passera. Som sagt, känslor är flyktiga. De kommer och går.

5.Se det positiva och uppskatta det. I de där låga stunderna är det lätt att fokusera på din partners dåliga sidor. Ansträng dig då för att se det du uppskattar med honom/henne. Tänk på, och prata om, roliga saker ni gjort tillsammans, tänk på hur ni träffades och hur härligt det kan vara att ha någon att sitta tillsammans med i tv-soffan. Var generös i dina komplimanger till din partner – berätta vad hen betyder för dig. Uttala din tacksamhet.