Skänka en peng, överraska med en oväntad städinsats eller ge någon lift. Att hjälpa en annan person känns nästan uteslutande bra. Eller hur? Och det handlar faktiskt inte bara om att känna sig duktig eller from. Sympati är en av människans starkaste instinkter. Enligt Darwin blomstrar de samhällen bäst som har flest sympatiska medlemmar och det är i dem flest avkommor skapas. Vi kan kalla det ”survival of the kindest”, skriver Sara Hammarkrantz och Katarina Blom i boken ”Lycka på fullt allvar”.
Vi tryggar vår överlevnad med hjälp av medkänsla. Den gör att vi lättare närmar oss och samarbetar med andra personer. Antagligen är det därför så gott som alla världens kulturer värderar beteenden som att hjälpa och att göra gott mot andra så högt.

Så kan stöd till någon annan hjälpa dig själv

Du skapar bra relationer! Nästan allt vi gör för att förbättra våra relationer förhöjer vårt välbefinnande. Enligt psykologiprofessorn Martin Seligman är goda, nära relationer med andra människor en av de fem viktigaste grundpelarna för välbefinnande. Och att ge av sig själv och visa omtanke är som bekant ett bra sätt att nära relationerna till andra människor.

Dämpad oro! Medkänsla kan fungera som ett skydd mot oro och ångest. Att hjälpa någon annan kan bryta rundgången som lätt uppstår när man fastnar i att älta egna problem. Det blir en tvåstegsraket där du dels mår bättre av att få vara till glädje för någon annan och dessutom kan se din egen situation i nytt ljus.

Längre liv! Forskning visar att det till och med kan förlänga livet att stötta och hjälpa andra eftersom det aktiverar områden i hjärnan som är kopplade till belöning. Men det måste komma ur en vilja att verkligen hjälpa andra människor. Det får inte vara själviska motiv bakom.

Testa själv! Gör en god gärning!