Text av: Sofia Sivertsdotter

Att vara generös gentemot sig själv är att regelbundet ta sig tid för begrundan. Ju mer utrymme och självkärlek man har i sitt liv, desto lättare att också vara generös och kärleksfull gentemot andra. Här får du 10 frågor för eftertanke!

1. Vad innebär generositet för mig?
2. När känner jag mig rik oavsett yrke, titel eller tjocklek på plånboken?
3. Vad vill jag ge världen?
4. Hur känns det när jag är mer generös än vad jag brukar vara?
5. Om jag inte upplever mig vara generös, varför är jag det inte?
6. Vilken syn på generositet och givande är jag uppvuxen med?
7. Vilka människor får mig att vilja vara generös?
8. På vilka sätt är jag mer generös i dag jämfört med fem år sedan?
9. Vad ger jag allra helst bort? Komplimanger? Tid? Pengar? Gåvor? Tjänster?
10. Hur tror jag att mitt liv skulle förändras om jag varje vecka gav bort tid eller pengar till någon som behövde det bättre än mig?

”I dag, låt mitt leverne bidra till tillit, styrka och ljus, både för mig själv och för dem jag möter. Gör mig öppen för det jag är menad att finna, åstadkomma eller skapa och hjälp mig att vara närvarande, tacksam och glad, oavsett yttre omständigheter.

Gör mig stark så att jag både kan ta emot och ge bort styrka och ge mig frid så att jag kan vara en strimma av ljus för alla jag kommer i kontakt med. Påminn mig om att ge bort som jag skulle vilja ta emot, älska som jag skulle vilja bli älskad och se som jag skulle vilja bli sedd.

Hjälp mig att välja handlingar och ord som bygger lycka snarare än tvivel. Påminn mig om att generositet är det snabbaste sättet att känna livet i gåshuden och det enda sättet att permanenta lyckan. Hjälp mig att respektera mig själv som jag vill respektera andra, och att stå upp för varje själ som kommer i min väg.”

Tips! Läs mer av Sofia Sivertsdotter i hennes blogg!