Du har säkert mött dem, människorna som flåshurtigt hävdar att om du bara tänker positivt, så kommer lyckan till dig. Och sen känt stressen över att du inte lyckas klämma ur dig den där positiva sinnesstämningen hur mycket du än försöker.

Riktigt så enkelt är det inte. Men du kan faktiskt påverka ditt välbefinnande, med lite träning och med rätt verktyg. I boken ”Lycka på fullt allvar” berättar psykologen Katarina Blom och journalisten Sara Hammarkrantz om vad forskningen lärt oss om långsiktigt välbefinnande och hur vi når dit.
– Man brukar säga att våra hjärnor till 50 procent är genetiskt förinställda på en viss sinnesstämning. Den delen kan vi inte göra så mycket åt. 10 procent hänger ihop med sociala omständigheter. Men resten, det vill säga 40 procent kan vi påverka och förändra. Och det är ju en ganska stor del, säger Sara Hammarkrantz.

I boken presenterar författarna ett antal övningar för att höja välbefinnandet. Det handlar dels om tankarna – att hjälpa hjärnan att välja lite nya vägar. Men det handlar också om att med en viss typ av handlingar styra ditt liv åt det håll du vill. Med det krävs lite jobb.
– Man ska inte luras att tro att ett lyckligt liv inte innehåller något motstånd. Besvikelser, ansträngning och motstånd är faktiskt också en del av livet och av lyckan.

Fem vägar mot ett lyckligare liv

Katarina Blom och Sara Hammarkrantz presenterar bland annat psykologiprofessorn Martin Seligmans fem vägar att nå välbefinnande i livet. Här är de:

1. Gör något kul! Att unna sig själv en god middag, en resa, en upplevelse som ger tillfredsställelse i stunden är ett sätt att uppnå kortsiktig lycka. Den kan verka ytlig men är en viktig ingrediens i helhetsperspektivet.

2. Engagera dig! Att våga satsa på något på allvar och att ge sig hän är spännande. Prislappen är ansträngning och kanske en del obehag längs vägen. Men om belöningen är förändring, spänning och personligt växande, kanske det kan vara värt det.

3. Vårda dina nära relationer! Att bygga relationer med andra människor ger livet en extra dimension. Men det krävs mer än att samla vänner på facebook. Det handlar om att våga visa sig sårbar och att vara förtrolig med sina vänner. Kvalitet snarare än kvantitet alltså. Det här går att öva på. Ju mer förtroende du vågar ge, desto mer får du tillbaka. En positiv spiral som berikar ditt liv.

4. Gör något meningsfullt! För att ditt liv ska upplevas som meningsfullt behöver du känna att du också bidrar till något som är större än du själv. Det kan vara ett bidrag till samhället i stort, ett engagemang i en ideell organisation eller för planetens välbefinnande.

5. Gör ditt bästa! Känslan av att du har drivkraft och är kapabel och skicklig på är inte att underskatta. Har du svårt att känna dig kompetent – börja smått och ta ett steg i taget. Det behöver inte handla om att rädda världen, ibland kan det räcka med att stryka en skjorta och göra det väldigt bra för att känna tillfredsställelse. Sätt upp nåbara mål och gör dig själv stolt!

9789127136700
Läs mer om hur du uppnår ett bestående välbefinnande i livet i boken ”Lycka på fullt allvar” av Katarina Blom och Sara Hammarkrantz.

Våra experter: Katarina Blom är psykolog och föreläsare med positiv psykologi som specialområde. Hon ger utbildningar i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och praktisk positiv psykologi. Hon är också en av grundarna till det psykologiska gymmet Habitud, som med start i april kommer att ge Healthy Livings läsare återkommande utmaningar för att träna hjärnan.
Sara Hammarkrantz är frilansjournalist med psykologi som specialområde. Tidigare har hon haft rollen som redaktionschef och chefredaktör på tidningarna Leva och LevaPS. Hon har studerat positiv psykologi vid Middlesex University i London.